Jismoniy tarbiya va sport

Jismoniy tarbiya va sport

Posted on

Jismoniy tarbiya F. A. Tashpulatov

Tashpulatov Farxad Alisherovich Т 29 Jismoniy tarbiya va sport [Matn]: o’quv qo’llanma / F.A. Tash­pulatov. – Toshkent: «O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashri- yoti, 2019. – 200 b.

Batafsil

Jismoniy tarbiya T. S. Usmonxo’jayev, S. G. Arzumanov

kasb-hunar kollejlari uchun darslik, qayta ishlangan va to’ldirilgan 4-nashri “OQITUVCHI” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2007 yil

Batafsil

Jismoniy tarbiya Ashur Nazarovich Normurodov

O’zekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan bakalavriyat ta’lim yo’nalish talabalari uchun o’quv qo’llanma sifatida tavsiya etilgan.

Batafsil