Veterinariya

Veterinariya

Posted on

X. S. Salimov, B. Sayitqulov, I. X. Salimov

Veterinariya mikrobiologiyasi, Virusologiyasi, epizootologiyasiga oid izohli lug’at va ma’lumotnoma

«Tafakkur nashriyot>
Toshkent – 2013

Batafsil

SAMARQAND QISHLOQ XO’JALIK INSTITUTI
BOZOROV X.K., ABDULAKIMOVA A.B.

Veterinariya virusologiyasi
o’quv qo‘llanma Samarqand – 2015

Batafsil

ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИ ШАРОИТИДА ЧОРВАЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
(ФЕРМЕР, ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИ ВА МУТАХАССИСЛАР УЧУН ҚЎЛЛАНМА)
МУАЛЛИФ: МАЪРУЗАЧИ – ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ НОМЗОДИ, ДОЦЕНТ
МЕНГЛИЕВ ҒАЙРАТ АКРАМОВИЧ

ТОШКЕНТ-2018

Batafsil

САМАРҚАНД ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ

ВЕТЕРИНАРИЯ АСОСЛАРИ

С А М А Р Қ А Н Д 2 0 1 2 йил

Batafsil

Hayvonlarning yuqumsiz kasalliklari, akusherlik va ginekologiya kafedrasi

B.M.ESHBURIEV

VETERINARIYA AKUSHERLIGI

Samarqand – 2017

Batafsil

Yunus Salimov

Veterinariya farmakologiyasi

O’quv qo’llanma

Kasb ta’limi, veterinariya bakalavriat yo’nalishlarining talabalari uchun mo’ljallangan

Toshkent 2019

Batafsil

Hayvonlar kasalliklari Ma’lumotnoma,

o’quv qo’llanmasi

Batafsil