o'simlikshunoslik

o’simlikshunoslik

Posted on

o’simlikshunoslik

Dorivor o’simliklarni yetishtirish texnologiyasi fanidan

amaliy mashg’ulot O’.Ahmedov, A.Ergashev

O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan o’quv qo’llanma sifatida tavsiya etilgan. Toshkent Iqtisod-moliya 2018 yil

Batafsil

E. T. Axmedov, E.T. Berdiyev Dorivor o’simliklarni yetishtirish texnologiyasi O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 5411100 – Dorivor o’simliklarni yetishtirish texnologiyasi yo’nalishlari bo’yicha tahsil oluvchi bakalavrlar uchun o’quv qo’llanma sifatida tavsiya etilgan.

Batafsil

O’simlikshunoslik

Batafsil