“Huquqiy axborot” va “Elmadad” tashkilotlari tomonidan yaratilgan “O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” nomli “smartbook” targ’ibot vositasi institutimiz byudjeti tomonidan harid qilindi.

Posted on

“Huquqiy axborot” va “Elmadad” tashkilotlari tomonidan yaratilgan “O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” nomli “smartbook” targ’ibot vositasi institutimiz byudjeti tomonidan harid qilindi.

Ushbu “smartbook” targ’ibot vositasining hajmi bo’yi 74 sm, eni 55 sm bo’lib, charm muqovali hamda laminatsiyalangan karton varaqdan ishlangan.

Abdixalikova B.

.

o'simlikshunoslik

o’simlikshunoslik

Posted on

o’simlikshunoslik

Dorivor o’simliklarni yetishtirish texnologiyasi fanidan

amaliy mashg’ulot O’.Ahmedov, A.Ergashev

O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan o’quv qo’llanma sifatida tavsiya etilgan. Toshkent Iqtisod-moliya 2018 yil

Batafsil

E. T. Axmedov, E.T. Berdiyev Dorivor o’simliklarni yetishtirish texnologiyasi O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 5411100 – Dorivor o’simliklarni yetishtirish texnologiyasi yo’nalishlari bo’yicha tahsil oluvchi bakalavrlar uchun o’quv qo’llanma sifatida tavsiya etilgan.

Batafsil

O’simlikshunoslik

Batafsil