adabiyot nazariyasi asoslari

Adabiyot nazariyasi asoslari

Quronov D.

К 94 Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn] : darslik / D. Quronov. – Toshkent: «Noshir» nashriyoti, 2019. – 336 b.

Ushbu darslik 2002 yilda Oliy ta’lim vazirligi qoshidagi Oliy o’quv yurtlari aro Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan tegishli ta’lim yo’nalishlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan “Adabiyotshunoslikka kirish” darsligining to’ldirilgan va tuzatilgan 4-nashridir. Darslikda nazariy masalalar bugungi o’zbek adabiy-nazariy tafakkuri va xorijdagi ilmiy qarashlari uyg’unlashtirgan holda yoritilgan, material didaktik talablar va o’quv dasturga muvofiq tarzda, izchillik va ketma-ketlikda taqdim etilgan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *