Parranda ,baliq, asalari va mo’ynali hayvonlar kasalliklari kafedrasi