Said Ahmad

O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti tomonidan tayyorlangan Said Ahmad hayoti va ijodini o’rganish bo’yicha dastur va uslubiy qo’llanma.