eng qadimgi hikmatlar

Tuzuvchilar: Abdulla Raimov, Nilufar Raimova

Taqrizchilar:

Safarboy Ro’zimboyev- Fiziologiya fanlari doktori, professor

Qudrat Masharipov- Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Qo’lingizdagi ushbu kitobga insoniyat sivilizatsiyasining en qadimgi davlatlarigda miloddan avvalgi davrlarda yashagan xalqlar va mutaffakirlarning hikmatli so’zlari jamlangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *