Jismoniy Tarbiya

Jismoniy tarbiya F. A. Tashpulatov

Tashpulatov Farxad Alisherovich Т 29 Jismoniy tarbiya va sport [Matn]: o’quv qo’llanma / F.A. Tash­pulatov. – Toshkent: «O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashri- yoti, 2019. – 200 b.

Mazkur o’quv qo’llanma Respublikamiz oliy ta’lim muassasalari- ning barcha bakalavr ta’lim yo’nalishi bo’yicha tahsil olayotgan tala- balari uchun mo’ljallangan bo’lib, o’quv qo’llanmada jismoniy tarbi­ya va sportning nazariy asoslari, yengil atletika (yugurish va sakrash), sport o’yinlari (futbol, voleybol, basketbol, stol tennisi) va suzish kabi sport turlari bo’yicha mashg’ulotlarni tashkil qihsh va o’tkazish bo’yi­cha tavsiyalar va ma’lumotlar keltirilgan. O’quv qo’llanma Jismoniy tar­biya va sport fan dasturi asosida tayyorlangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *