Jismoniy tarbiya kasb

Jismoniy tarbiya T.S. Usmonxo’jayev, S. G. Arzumanov

kasb-hunar kollejlari uchun darslik, qayta ishlangan va to’ldirilgan 4-nashri “OQITUVCHI” nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2007 yil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *