QISHLOQ XO‘JALIK BIOTEXNOLOGIYASI

RA’NO ARTIKOVA, SAYYORA MURODOVA
QISHLOQ XO‘JALIK
BIOTEXNOLOGIYASI

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va о ‘rta maxsus ta ’lim vazirligi
tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan.

Darslik. -Т.: «Fan va texnologiya», 2010, 252 b e t
Ushbu darslik qishloq xo’jalik oliy o‘quv yurtlarining o‘simliklar
himoyasi va karantini, qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug*-
chiligi agrokimyo va agrotuproqshunoslik, agronomiya (dehqonchilik
mahsulotlari bo‘yicha), qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish,
saqlash va ulami dastlabki qayta ishlash texnologiyasi, kasb ta’limi,
o’rmonchilik va meva-sabzavotchilik bakalavr yo’nalishlari va magistratura
mutaxassisliklari talabalari uchun mo‘ljallangan.

TOSHKENT -2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *