Biotexnologiya: Ilmiy, amaliy va uslubiy asoslari

Q.Davranov

Biotexnologiya: Ilmiy, amaliy va uslubiy asoslari

2008 yil 506 bet

Monografiyada gen va hujayra biotexnologiyasida qo’llaniladigan usullar, biotexnologik jarayonlarni biokimyoviy asoslari, xususan, fermentatsiyada kechadigan biokimyoviy jarayonlar va ularning mohiyati haqida umumiy tushunchalar, mikroorganizmlar kulturalarida modda almashinuvi jarayonlarini boshqarish usullari shuningdek, qishloq xo’jaligi, oziq-ovqat sanoati, atrof-muhitni muhofaza qilishda ishlatiladigan biotexnologik jarayonlarda namunalar keltirilgan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *