Veterinariya mikrobiologiyasi, Virusologiyasi, epizootologiyasiga oid izohli lug’at va ma’lumotnoma

X. S. Salimov, B. Sayitqulov, I. X. Salimov

Veterinariya mikrobiologiyasi, Virusologiyasi, epizootologiyasiga oid izohli lug’at va ma’lumotnoma

«Tafakkur nashriyot>
Toshkent – 2013

UDK 372.893(072)
BBK 74.266.3
Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasiga oid izohli lug’at va ma’lumotnoma: Salimov va boshqalar; Toshkent: Tafakkur, 2013. 208 bet
Atamalar lug’ati va ma’lumotnoma oliy va o’rta maxsus o’quv yurtlarining veterinariya, zootexniya fakulteti va bo’limlari talabalariga amaliyotda, vaterinariya va tibbiyot mutaxassislariga, chorvador rahbarlarga va fermerlarga hamda shu sohalarda ilmiy ish olib boruvchi tadqiqotchilarga mo’ljallangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *