ВЕТЕРИНАРИЯ АСОСЛАРИ

САМАРҚАНД ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ

ВЕТЕРИНАРИЯ АСОСЛАРИ

С А М А Р Қ А Н Д 2 0 1 2 йил

Яйлов чорвачилиги ва ҳайвонларни озиқлантириш технологияси”
кафедрасининг йиғилишида кўриб чиқилган ҳамда 5610100 – Фермер
хўжалигини бошқариш таълим йўналиши учун тавсия қилинган.
Тузувчилар:
Ветеринария фанлари номзоди, доцент Мусинов Я.Х.,
катта ўқитувчи Чалабаев А.Ж.
Тақризчи:
Ветеринария фанлари доктори, проф. Избосаров У.Қ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *