VETERINARIYA AKUSHERLIGI

Hayvonlarning yuqumsiz kasalliklari, akusherlik va ginekologiya kafedrasi

B.M.ESHBURIEV

VETERINARIYA AKUSHERLIGI

Samarqand – 2017

UDK 619:616

Muallif: B.M.Eshburiev.

Taqrizchilar:

1.Niyozov X.B. –Veterinariya fakulteti dekani, vet.f.n.
 Salimov Yu –Hayvonlar anatomiyasi, fiziologiyasi, jarrohligi va jarrohlik kafedrasi dotsenti, v.f.d.
 Qo’ldoshev O. –Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiri, vet.f.n.

Darslik Sam QXI Ilmiy kengashining ____2017 yildagi __ – son yig’ilishida muhokama qilingan va chop etishga ruxsat etilgan.

Darslik O’zROO’MTV tomonidan 21.08.2015 yilda tasdiqlangan “Veterinariya akusherligi fanining o’quv dasturi” asosida tayyorlangan bo’lib, oliy o’quv yurtlarining 5440100 – Veterinariya, 5111000 – Kasb ta’limi (Veterinariya) yo’nalishi bo’yicha tahsil olayotgan talabalari va veterinariya mutaxassislari uchun mo’ljallangan. Darslikda fan va amaliyotning keyingi yillardagi yutuqlarini hisobga olgan holda hayvonlar jinsiy a’zolarining anatomo-fiziologik xususiyatlari, jinsiy sikl fiziologiyasi, jinsiy moyillikni aniqlash, turli hayvonlarni sun’iy urug’lantirish va murtakni ko’chirish, bo’g’ozlik fiziologiyasi va patologiyasi, bo’g’ozlik va bepushtlik diagnostikasi, hayvonlarning tug’ishida yordam ko’rsatish, akusher-ginekologik kasalliklar, sut bezlari va yangi tug’ilgan hayvonlar kasalliklarining etiopatogenezi, diagnostikasi, davolash va oldini olish hamda hayvonlarda bepushtliklarning diagnostikasi va guruh usulida oldini olish usullari bayon qilingan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *