Veterinariya farmakologiyasi

Yunus Salimov

Veterinariya farmakologiyasi

O’quv qo’llanma

Kasb ta’limi, veterinariya bakalavriat yo’nalishlarining talabalari uchun mo’ljallangan

Toshkent 2019

Ushbu o’quv qo’llanma qishloq xo’jaligi oliy o’quv yurtlarining “5440100-Veterinariya” va “5111000-Kasb ta’limi (5440100-Veterinariya)” yo’nalishlarida ta’lim olayotgan talabalar uchun mo’ljallangan.

O’quv qo’llanmada veterinariya farmakologiyasi fanining qisqacha rivojlanish tarixi va uning asosiy vazifalari, ilmiy yo’nalishlari, dorilarni olish manbalari va yo’llari, farmatsiya, dori maddalarining dozalari va yuborish yo’llari hamda ularni organizmdan ajralib chiqishi, biotransformatsiya, dorilarni ta’sir etish turi va mexanizmi, shuningdek, dori moddalarning salbiy ta’sirlari hamda uni bartaraf etish choralari ko’rsatilgan. Shu jumladan, markaziy nerv tizimiga hamda efferent va efferent nerv oxirlariga ta’sir ko’rsatuvchi, ayrim a’zo va tizimlar faoliyatini boshqaruvchi, asosan, to’qimalardagi modda almashinuvi jarayonlariga, mikrob va parazitlarga qarshi ta’sir ko’rsatuvchi moddalarga umumiy farmakologik tasnif berilgan.

2 thoughts on “Veterinariya farmakologiyasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *